Karta informacyjna 991/2018

  • Nr karty/rok 991/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę decyzji - pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r., znak: ŚG.I.7221.12.2014.RK, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2015 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.20.2015.DM, udzielającej Panu Adamowi Kula, Panu Maciejowi Kula prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „mamAUTO” Adam Kula, Maciej Kula pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z punktem zbierania złomu w Starorypinie Rządowym 29A, gm. Rypin, na działce o nr ewid. 7/1.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Starorypin Rządowy, gm. Rypin, pow. rypiński, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.1.7.2018
  • Dokument wytworzył „mamAuto” Adam Kula, Maciej Kula spółka jawna, Starorypin Rządowy 29A, 87-500 Rypin
  • Data dokumentu 29.05.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 22.10.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117, tel. 56 6215859
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.11.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian