Karta informacyjna 991/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniająca decyzję z dnia 26.08.2021 r., znak: ŚG-III.7120.1.56.2021 zezwalająca na usunięcie drzew rosnących przy ul. Żwirki i Wigury (dz. nr 57/20, obręb 36) w Toruniu.

  • Nr karty/rok 991/2021
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zmieniająca
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniająca decyzję z dnia 26.08.2021 r., znak: ŚG-III.7120.1.56.2021 zezwalająca na usunięcie drzew rosnących przy ul. Żwirki i Wigury (dz. nr 57/20, obręb 36) w Toruniu
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.08.2021 r., znak: ŚG-III.7120.1.56.2021 zezwalająca na usunięcie drzew rosnących przy ul. Żwirki i Wigury (dz. nr 57/20, obręb 36) w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Miasta Toruń, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.56.1.2021
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 26.10.2021
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 26.10.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 988/2021
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.11.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian