Karta informacyjna 99/2016

  • Nr karty/rok 99/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/50/07 ze zm. dla LAFARGE CEMENT S.A. ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz - Oddział w Bielawach, 88-192 Piechcin, dla instalacji w przemyśle mineralnym do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę lub w innych piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę
  • Obszar, którego dokument dotyczy Oddział Bielawy 88-192 Piechcin, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.1.5.2016.AJ
  • Dokument wytworzył Stanisław Kryszewski pełnomocnik LAFARGE CEMENT S.A., ul. Bernardyńska 3, 85-029 Bydgoszcz
  • Data dokumentu 08.04.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 11/13, 87-100 Toruń, pok. 115, tel. 883 353 681
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.04.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian