Karta informacyjna 992/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniająca decyzję z dnia 21.10.2020 r., znak: ŚG-III.7120.1.101.2020 zezwalająca na usunięcie drzew rosnących przy ul. Osikowej (dz. nr 127, 130, 131, obręb 50) w Toruniu.

  • Nr karty/rok 992/2021
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zmieniająca
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniająca decyzję z dnia 21.10.2020 r., znak: ŚG-III.7120.1.101.2020 zezwalająca na usunięcie drzew rosnących przy ul. Osikowej (dz. nr 127, 130, 131, obręb 50) w Toruniu
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.10.2020 r., znak: ŚG-III.7120.1.101.2020 zezwalająca na usunięcie drzew rosnących przy ul. Osikowej (dz. nr 127, 130, 131, obręb 50) w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Miasta Toruń, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.101.1.2021
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 12.11.2021
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 12.11.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 987/2021
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.11.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian