Karta informacyjna 996/2017

  • Nr karty/rok 996/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomościach przy ul. Mickiewicza 65 (dz. nr 184 obręb 8), ul. Dziewulskiego 31 (dz. nr 72 obręb 52), ul. Drzymały 13-15B (dz. nr 629/1 obręb 70), ul. Drzymały 14-24 (dz. nr 502 obręb 70), ul. 63 Pułku Piechoty 77B i ul. Okólna 11A (dz. nr 1126/3 obręb 70) w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.132.2017
  • Dokument wytworzył Gmina Miasta Toruń – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grudziądzka 159b, 87-100 Toruń
  • Data dokumentu 04.12.2017
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.01.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian