Karta informacyjna nr 665/2018

  • Nr karty/rok 665/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lipca 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.7.2015.AJ, zmienionej decyzją z dnia 18 grudnia 2017 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.12.2018 udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla System Gazociągów Tranzytowych „EUROPOL GAZ” Spółka Akcyjna, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, na eksploatację instalacji ̶ Tłoczni Gazu i Systemowej Stacji Regulacyjno-Pomiarowej Włocławek, zlokalizowanej w miejscowości Gąbinek, 87-732 Lubanie
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gąbinek, gm. Lubanie, pow. włocławski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.1.12.2018
  • Dokument wytworzył System Gazociągów Tranzytowych „EUROPOL GAZ” Spółka Akcyjna, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
  • Data dokumentu 13.07.2018
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pokój 214, tel. 56 6215888
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.08.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian