Udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (mapy topograficzne i tematyczne w postaci drukowanej i cyfrowej)

 

  • Wydział Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • Termin załatwienia na bieżąco
  • Osoba kontaktowa Monika Majewska, Marzena Cychol-Chwiałkowaka, Paweł Tomczak, Piotr Wilk
  • Miejsce załatwienia 1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
   3. ul. Bechiego 2, pok. 22, 87-800 Włocławek
  • Telefon kontaktowy 56 621 25 81, 517 293 012
  • Miejsce odbioru 1. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
   2. ul. Bechiego 2, pok. 22, 87-810 Włocławek
  • Wymagane dokumenty Wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  • Opłaty Opłatę należy uiścić gotówką w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub przelewem na konto bankowe: Bank i konto: PKO BP 12 1020 5011 0000 9702 0201 8794 Wydanie materiałów następuje po uiszczeniu opłaty
  • Tryb odwoławczy W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty Marszałek wydaje decyzję administracyjną. • Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
  • Uwagi

   Formularz wniosku – zamówienie map jest do pobrania na stronie:
   http://geoportal.infoteren.pl

   Podział mapy topograficznej na arkusze znajduje się na stronie:
   http://mapy.infoteren.pl/podzialsekcyjny

    

  • Podstawa prawna
   • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz.2101 – tekst jednolity)
   • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. 2017 poz. 1989)
   • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.
    w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
    i kartograficznego (Dz.U. 2013, poz. 1183)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian