Komisja Budżetu i Finansów – 15.06.2016

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w siedzibie Sejmiku Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, dnia 15 czerwca 2016 r. o godz. 14.00, w sali nr 308.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  1. Analiza sprawozdań finansowych za 2015 strategicznych spółek, w których udziałowcem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie (K-PSI oraz Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.).
  2. Opiniowanie projektów uchwał na XXII sesję Sejmiku.
  3. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian