Komisja Budżetu i Finansów – 17.11.2016 r.

Dnia 17 listopada br. o godzinie 8.30 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

  1. Analiza przyjętych założeń do projektu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2017 r.
  2. Dyskusja na temat planu pracy Komisji na 2017 rok.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy różne.

 

 

Informacje

Rejestr zmian