Komisja Edukacji i Nauki – 22.05.2017 r.

W dniu 22 maja br., o godz. 9.00 w sali 308 na II piętrze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad Komisji,

– przyjęcie protokołu.

  1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie edukacji i wykorzystanie środków unijnych.
  2. Zadania realizowane przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego.
  3. Wolne głosy i wnioski.

Informacje

Rejestr zmian