Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 20.06.2016

Dnia 20 czerwca br. o godzinie 8.45 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w sali patio A (parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

-stwierdzenie quorum,

-przyjęcie porządku obrad,

-przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia;

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – druk nr 46/16.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2015 r. – druk 53/16.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz – druk nr 39/16.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski – druk nr 50/16.
  5. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian