Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 21.11.2016

Dnia 21 listopada br. o godzinie 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

-stwierdzenie quorum,

-przyjęcie porządku obrad,

-przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji;

  1. Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2017 rok w dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.
  2. Dyskusja na temat planu pracy Komisji na 2017 rok.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian