Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 22.05.2017 r.

Dnia 22 maja br. o godz. 12.00 w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Planowany porządek obrad:

1 .Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia;

  1. Informacja dyrektora Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu na temat działalności placówki.
  2. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian