Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 20.06.2016

Dnia 20 czerwca 2016 r. o godz. 8.15 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, sala patio B, odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum

– przyjęcie porządku obrad

– przyjęcie protokołu

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brodnica – druk nr 40/15.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”. – druk nr 72/16.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Waganiec – druk nr 65/16.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Włocławek – druk nr 66/16.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brześć Kujawski – druk nr 67/16.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciążek – druk nr 68/16.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal – druk nr 69/16.
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski – druk nr 70/16.
  9. Wolne głosy i wnioski.

Informacje

Rejestr zmian