Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 22.05.2017 r.

Dnia 22 maja 2017 r. odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

o godz. 11.30 w delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Włocławku adres: ul. Kopernika 2, 87-800 Włocławek;

o godz. 13.00 w Pracowni Edukacyjnej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, adres:  ul. Kołłątaja 24, 87-820 Kowal.

Porządek obrad:

Delegatura WIOŚ we Włocławku

  1. Sprawy proceduralne:

stwierdzenie quorum,

przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,

przyjęcie porządku obrad.

  1. Informacja Kujawsko-Pomorskiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska województwa kujawsko

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu

  1. Projekt „BIO+ – bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim” – sprawozdanie z realizacji.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian