Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 16.06.2016

W czwartek 16 czerwca 2016 r. o godz. 12:00 w patio A w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Stan prac nad wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
  2. Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+.
  3. Przygotowanie do wdrażania procesu rewitalizacji w województwie kujawsko-pomorskim.
  4. Działania Urzędu Marszałkowskiego w zakresie nadzoru nad szkoleniem kierowców w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.
  5. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  6. Sprawy różne i wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian