Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 24.11.2016 r.

Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się dnia 24 listopada 2016 r. o godz. 12:00 w patio na I piętrze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Zaopiniowanie Projektu budżetu na 2017 rok.
  2. Informacja dotycząca stanu oraz uwarunkowań formalno-prawnych realizacji stopnia wodnego poniżej Włocławka (dr Janusz Granatowicz, Dyrektor Pionu Projektu Wisła, ENERGA Invest SA).
  3. Informacja dotycząca realizacji platformy multimodalnej w rejonie Bydgoszczy i Solca Kujawskiego” (Stanisław Wroński – Pełnomocnik Marszałka ds. dróg wodnych).
  4. Informacja dotycząca realizacji promu Solec Kujawski-Zławieś Wielka (Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej).
  5. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  6. Sprawy różne i wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian