Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 27.10.2016

W czwartek 27 października 2016 r. o godz. 12:00 w sali 215 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Omówienie spraw dotyczących remontów i modernizacji dróg wojewódzkich z trzeciej grupy dróg z Kujawsko-Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej.
  2. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian