Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 7.11.2016

W poniedziałek 7 listopada 2016 r. o godz. 16:00 w patio na I piętrze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad

  1. Informacja o aktualnej sytuacji finansowej, działalności operacyjnej oraz planach inwestycyjnych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Białych Błotach.
  2. Zaopiniowanie ewentualnego projektu stanowiska w przedmiotowej sprawie.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian