Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 13.02.2017 r.

13 lutego 2017 roku o godz. 9.00. w sali patio B w  Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu,

  1. Informacja o stanie organizacji Państwowej Straży Pożarnej i działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku.
  2. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2016, w tym w zakresie ruchu drogowego.
  3. Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa kujawsko-pomorskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2015.
  4. Sprawy różne i wolne głosy.

Informacje

Rejestr zmian