Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 13.06.2016

13 czerwca 2016 roku o godz.10.00. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Drzonowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu,

  1. Ocena zasobów pomocy społecznej w Województwie Kujawsko-Pomorskim w 2015 roku.
  2. Informacja na temat budowy niskoemisyjnego osiedla geotermalnego.
  3. Sprawy różne i wolne głosy.

Informacje

Rejestr zmian