Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 20.09.2016

20 września 2016 roku o godz. 9.00. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu,

  1. Informacja na temat wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie polityki społecznej.
  2. Rozwój ekonomii społecznej w regionie – podsumowanie działań zrealizowanych w 2015 roku w ramach „Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020”.

Informacje

Rejestr zmian