Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 15.06.2016

Dnia 15 czerwca o godzinie 12:30 w patio I piętro Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu.

  1. Dostępność do opieki długoterminowej i usług z zakresu geriatrii (ze wskazaniem możliwości finansowania z RPO).
  2. Zajęcie stanowiska w sprawie udziału członków Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko–Pomorskiego w pracach Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia.
  3. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał na sesję Sejmiku.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian