Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 24.11.2016 r.

W dniu 24 listopada 2016 o godzinie 10.00 w patio (I piętro) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  1. Zaopiniowanie projektu budżetu województwa na rok 2017 w dziale 851 – Ochrona zdrowia.
  2. 3. Informacja kierowników jednostek ochrony zdrowia podległych UM o stanie realizacji świadczeń medycznych w okresie I – IX 2016 r. – ocena bieżącej sytuacji finansowej oraz omówienie przewidywanego wyniku finansowego na koniec roku.
  3. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian