Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 25.05.2017 r.

Dnia 25 maja br. o godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, sala patio A odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu.

  1. Zabezpieczenie świadczeń medycznych w województwie kujawsko-pomorskim we wszystkich rodzajach świadczeń zdrowotnych na drugie półrocze 2017.
  2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek ochrony zdrowia, dla których województwo kujawsko-pomorskie jest organem założycielskim za rok 2016.
  3. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian