Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 13.06.2016

W dniu 13 czerwca br.,  o godz. 14.00 w sali patio na I piętrze  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Informacja z realizacji zadań, wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym, inwestycje w tym zakresie.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian