Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 18.10.2017 r.

W dniu 18 października br., o godz. 13.00 w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Perspektywy i problemy rozwoju doradztwa rolniczego w województwie kujawsko-pomorskim – informacja KPODR w Minikowie.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian