Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 23.05.2017 r.

W dniu 23 maja br., o godz. 13.00 w sali 308 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Upowszechnianie wyników badań w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, zapoznanie z Listą zalecanych odmian do uprawy w województwie kujawsko-pomorskim na 2017 rok.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian