Komisja Sportu i Turystyki – 18.04.2016

W poniedziałek 18 kwietnia 2016 r. o godz. 9:00. w sali patio na pierwszym piętrze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2015 rok.
  2. Działalność Lokalnych Organizacji Turystycznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim (z udziałem przedstawicieli LOT-ów).
  3. Zaopiniowanie uchwały o dofinansowaniu inwestycji sportowych w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian