Komisja Sportu i Turystyki – 21.11.2016 r.

Obrady Komisji Sportu i Turystyki odbędą się 21 listopada o godzinie 9:00 w sali 215 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  1. Zaopiniowanie Projektu budżetu na 2017 r.
  2. Programy Sportu Powszechnego.
  3. Szlak Św. Jakuba w Województwie Kujawsko-Pomorskim (o godz. 11:00 wraz z Komisją Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa).
  4. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian