Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa – 22.05.2017 r.

W poniedziałek 22 maja 2017 r. o godz. 10.00 w sali Patio B na parterze Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołów: 1/2017, 2/2017 i 3/2017;

– przyjęcie porządku obrad.

  1. Projekty Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem samorządu województwa.
  2. Przygotowanie do obchodów Święta Województwa.
  3. Biuro regionalne w Brukseli – podsumowanie pracy w roku 2016 oraz plany na 2017.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian