Konserwator

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zatrudni pracownika na stanowisko pracy: konserwator

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:DAG.1111.5.2019
  • Nazwa jednostki zlecającej:Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyKujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń
  • StanowiskoKonserwator
  • Wymiar etatu40 godz./tyg.
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-07-01
  • Termin składania dokumentów2019-07-26
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach na adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, 87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 36, pokój nr 2.6, z dopiskiem: „Oferta pracy”
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, 87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 36, pokój nr 2.6
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne- minimum wykształcenie zasadnicze zawodowe o profilu technicznym,
   - stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwatora.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Utrzymanie w czystości terenu administrowanego przez KPCEN i przynależnego do posesji chodnika.
   2. Wykonywanie drobnych napraw i konserwacji w budynku.
   3. Dbałość o dobry stan techniczny powierzonego sprzętu, właściwą konserwację urządzeń w warsztacie.
   4. Dbanie o należyty stan pomieszczeń sanitarnych (uzupełnianie środków czystości).
   5. Obsługa sal dydaktycznych (otwieranie, ustawianie stolików, krzeseł, sprzętów oraz zamykanie i uporządkowanie sal po zajęciach).
   6. Według potrzeby pomoc przy przygotowaniu sal znajdujących się poza siedzibą KPCEN oraz dostarczanie/odbieranie przesyłek (materiałów).
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian