Konsultacje projektów uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie: Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie, Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego, Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy i Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian