Konsultacje projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2019/2020 do 2022/2023 zakończone

Departament Kultury i Edukacji zakończył konsultacje projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2019/2020 do 2022/2023
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uzdolnionych uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów liceów, techników i szkół branżowych z województwa kujawsko-pomorskiego realizowanych w ramach Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe, Działania 10.3 Pomoc stypendialna, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Celem wsparcia stypendialnego jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości uczących się w województwie kujawsko-pomorskim.
Z konsultacji sporządzone zostało sprawozdanie, przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 17/704/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r., z którym zapoznać się można poniżej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian