Krajobraz Orla jako źródła inspiracji – oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Data złożenia :   29.03.2017 r.

Nazwa oferenta: Towarzystwo Rozwoju Ziemi Mroteckiej (Mrocza, Łąkowa 7)

Nazwa zadania: Krajobraz Orla jako źródła inspiracji

Proponowana kwota dofinansowania:  2.000,00  zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego    i  o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3

do dnia 11 kwietnia  2017 r.   

Marzanna Olszewska tel. 883 353 692  e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie. pl
Marzenna Kryńska     tel. 883 359 312 e-mail m.krynska@kujawsko-pomorskie. pl

do pobrania oferta:

termin ważności  4.04.  –  11.04.2017  r.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian