Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych sp. z o.o. (dawniej: Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna sp. z o.o.)

Adres:
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

NIP: 956-20-93-276
KRS: 0000155903
strona www: https://conectio.pl/
strona BIP: http://www.bip.conectio.pl/

Realizacja obowiązku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami:

Uchwała Nr 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała Nr 16/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała nr 2/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej sp. z o.o. z dnia 7 lutego 2018r. zmieniająca uchwałę nr 15/2017

Uchwała Wspólnika spółki pod firmą Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna sp. z o.o. z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 15/2017

Uchwała nr 6/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych sp. z o.o. z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała Nr 1/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 11 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała Wspólnika Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 16/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała nr 17/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian