Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

Adres:
ul. Wieniecka 39
87-800 Włocławek

NIP: 888-311-58-16
KRS: 0000417604
strona www: http://kpts.com.pl/
strona BIP: http://www.bip.kpts.com.pl/

Realizacja obowiązku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami:

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z 23 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

Uzasadnienie do uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z 23 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku z 14 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z 23 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z 23 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian