Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o.

Adres siedziby:
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
Biuro:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

NIP: 956-225-29-41
KRS: 0000331628
strona www: http://kpim.pl/
strona BIP: http://www.bip.kpim.lo.pl/

Realizacja obowiązku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami:

Uchwała nr 11/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała nr 12/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała nr 3/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 9 stycznia 2019 roku zmieniająca uchwałę nr 11/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała nr 3/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 11/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała nr 12/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 11/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2017 r.  w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian