Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne sp. z o.o.

Adres siedziby:
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
Biuro:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
NIP: 956-23-43-419
KRS: 0000771343

strona www: https://inwestycjeregionalne.pl/

Realizacja obowiązku  z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami:

Uchwała nr 2/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała nr 3/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian