Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian