Lista stypendystów projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” – rok szkolny 2018/2019

Na podstawie § 5 ust. 3 Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”, stanowiącego załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Nr XXXV/574/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. lista stypendystów podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian