MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA (5 ETATÓW) DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW I-IV W WYDZIALE WDRAŻANIA PROJEKTÓW EFRR W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – 40/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:40/2019
  • Wydział:WYDZIAŁ WDRAŻANIA PROJEKTÓW EFRR
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Plac Teatralny 2, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW I-IV W WYDZIALE WDRAŻANIA PROJEKTÓW EFRR
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów5
  • Data ogłoszenia2019-06-24
  • Termin składania dokumentów2019-07-04
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 40/2019”
  • Miejsce składania dokumentóww Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia,
   b) doświadczenie w pracy związanej z rozliczaniem projektów współfinansowanych
   z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
   c) doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
   c) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   d) analityczne podejście do problemów, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, sumienność, skrupulatność, zorientowanie na cel.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) sporządzanie projektów umów i aneksów do umów zawieranych pomiędzy Instytucją Zarządzającą a beneficjentem,
   b) przyjmowanie i rejestracja wniosków beneficjentów o płatność,
   c) dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków beneficjentów o płatność,
   d) nadzór nad wykonywaniem przez beneficjenta obowiązków,
   e) sporządzanie i przekazywanie informacji o wykrytych nieprawidłowościach,
   f) odzyskiwanie środków przed wszczęciem postępowania administracyjnego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,
   g) udział w opiniowaniu projektów dokumentów stanowiących system wdrażania RPO 2014-2020.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Ewa Gerbatowska, zamieszkała w Toruniu,
   - Marta Gramowska, zamieszkała w Toruniu,
   - Aneta Rumińska, zamieszkała w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrane kandydatki spełniły wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazały się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw wdrażania projektów w Biurze Wdrażania Projektów I-IV w Wydziale Wdrażania Projektów EFRR w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian