MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW GOSPODARKI ODPADAMI W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA – 78/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:78/2019
  • Wydział:Departament Środowiska
  • Miejsce pracyPraca w Toruniu, ul. Targowa 13/15 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7:30 - 15:30, wtorek – 7:30-17:00, piątek – 7:30-14:00.
  • StanowiskoDO SPRAW GOSPODARKI ODPADAMI
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów2
  • Data ogłoszenia2019-11-22
  • Termin składania dokumentów2019-12-02
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 78/2019 ”
  • Miejsce składania dokumentówPunkt Informacyjno – Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw z zakresu gospodarki odpadami,
   c) doświadczenie zawodowe w urzędzie administracji publicznej,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy
   o bateriach i akumulatorach, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy
   o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, Kodeksu postępowania administracyjnego,
   c) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   d) analityczne podejście do problemów, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, sumienność, skrupulatność, zorientowanie na cel.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) weryfikacja wniosków i dokonywanie wpisów do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,
   b) przygotowywanie decyzji/ pozwoleń z zakresu gospodarki odpadami,
   c) współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie monitorowania stanu środowiska,
   d) opiniowanie kart informacyjnych przedsięwzięć i raportów oddziaływania przedsięwzięć na
   środowisko,
   e) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
   f) opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń z zakresu gospodarki odpadami,
   g) współpraca z innymi jednostkami działającymi na rzecz ochrony środowiska.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Magdalena Bagińska, zamieszkała w Toruniu,
   - Edyta Kozłowska, zamieszkała w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrane kandydatki spełniły wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazały się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw gospodarki odpadami w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian