MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW KONTROLI WDRAŻANIA EFRR W BIURZE KONTROLI WDRAŻANIA EFRRW WYDZIALE KONTROLI WDRAŻANIA EFRR W DEPARTAMENCIE KONTROLI WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH – 79/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:79/2019
  • Wydział:WYDZIAŁ KONTROLI WDRAŻANIA EFRR
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 15 oraz w terenie, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW KONTROLI WDRAŻANIA EFRR
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów2
  • Data ogłoszenia2019-11-29
  • Termin składania dokumentów2019-12-09
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 79/2019 ”
  • Miejsce składania dokumentówPunkt Informacyjno – Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe,
   b) co najmniej roczny staż pracy zawodowej,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) preferowane wykształcenie na kierunkach technicznych,
   b) doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,
   c) doświadczenie w zakresie przeprowadzania kontroli na dokumentach oraz na miejscu realizacji projektów, w szczególności współfinansowanych ze środków europejskich,
   d) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   e) prawo jazdy kategorii B,
   f) wiedza z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
   g) wiedza z zakresu Prawa budowlanego,
   h) wiedza z zakresu konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
   i) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   j) wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, analityczne podejście do problemów, samodzielność, zdolność pracy w zmienionych uwarunkowaniach organizacyjnych, odporność na stres.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
   b) przeprowadzanie kontroli poprawności stosowanych prze beneficjentów procedur i realizacji projektów zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach RPO WK-P 2014-2020,
   c) wydawanie informacji pokontrolnych i formułowanie zleceń pokontrolnych dla jednostek kontrolowanych i ich monitorowanie,
   d) przeprowadzanie kontroli trwałości projektów w ramach RPO 2007-2013 oraz 2014-2020,
   e) informowanie o stwierdzonych w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych nieprawidłowościach,
   f) prowadzenie wizyt monitoringowych weryfikujących rzeczywistą realizację projektu w ramach RPO WKP-2014-2020.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Ewa Gerbatowska, zamieszkała w Toruniu,
   - Dominik Grabowski, zamieszkały w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrani kandydaci spełnili wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazali się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw kontroli wdrażania EFRR w Biurze Kontroli Wdrażania EFRR w Wydziale Kontroli Wdrażania EFRR w Departamencie Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian