MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW REALIZACJI PROJEKTU „INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0” W BIURZE PROJEKTÓW ROZWOJU ADMINISTRACJI ELEKTRONICZNEJ W WYDZIALE CYFRYZACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 20/2018

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa na czas trwania projektu
tj. do dnia 30 września 2022 r.

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:20/2018
  • Wydział:BIURO PROJEKTÓW ROZWOJU ADMINISTRACJI ELEKTRONICZNEJ W WYDZIALE CYFRYZACJI
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Włocławska 167 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW REALIZACJI PROJEKTU „INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0”
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów2
  • Data ogłoszenia2018-03-23
  • Termin składania dokumentów2018-04-03
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 20/2018”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,
   c) doświadczenie w pracy przy projektach informatycznych realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza z zakresu realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
   c) bardzo dobra znajomość przepisów obowiązujących w zakresie ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego,
   g) wysoka kultura osobista, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole, analityczne podejście do problemów, komunikatywność, samodzielność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) przygotowywanie do realizacji i realizacja projektów informatycznych finansowanych z RPO WK-P na lata 2014-2020 z zakresu e-Administracja,
   b) nadzorowanie zgodności realizacji przedmiotów umów z zakresem rzeczowym projektu oraz dokumentowanie przebiegu projektu, w tym:
   - organizowanie spotkań i konferencji promujących projekty i działania z zakresu społeczeństwa informacyjnego,
   - prowadzenie dokumentacji związanych z realizacją projektów informatycznych finansowanych z RPO WK-P na lata 2014-2020 z zakresu e-Administracja,
   - podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania środków ze źródeł krajowych i zagranicznych na zadania służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i województwa,
   - współpraca z innymi jednostkami samorządowymi w związku z realizacją projektów informatycznych z RPO WK-P na lata 2014-2020 z zakresu e-Administracja.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- p. Krystian Janicki, zamieszkały w Toruniu,
   - p. Karol Kwiatkowski, zamieszkały w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrani kandydaci spełnili wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazali się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w Wydziale Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian