MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 W WYDZIALE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH, WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I ZDROWIA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 29/2018

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:29/2018
  • Wydział:WYDZIAŁ WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH, WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I ZDROWIA
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 , w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00.
  • StanowiskoDO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów2
  • Data ogłoszenia2018-05-17
  • Termin składania dokumentów2018-05-28
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 29/2018”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe na kierunku: rachunkowość i finanse, zarządzanie i marketing, bankowość, ekonomia, matematyka, stosunki międzynarodowe, europeistyka, administracja, socjologia lub prawo,
   b) wiedza z zakresu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) znajomość przepisów prawa unijnego w zakresie funduszy strukturalnych,
   c) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z obsługą projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
   d) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
   e) wiedza z zakresu zamówień publicznych,
   f) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   g) wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) weryfikacja formalna, merytoryczna i rachunkowa wniosków o płatność w zakresie EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
   b) wsparcie merytoryczne beneficjentów w zakresie prawidłowej realizacji projektów i wykonywania przez beneficjentów obowiązków w zakresie postępu rzeczowo-finansowego,
   c) obsługa systemów informatycznych w zakresie EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
   d) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem aneksów i decyzji dotyczących rozwiązywania umów o dofinansowanie projektów oraz sporządzanie kart zamknięcia projektów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- p. Magdalena Klimaszewska zamieszkała w Toruniu,
   - p. Agnieszka Kruczyńska, zamieszkała w Osieku n.Wisłą.
  • Uzasadnienie wyboruWybrane kandydatki spełniły wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazały się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw rozliczania projektów w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w Wydziale Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian