MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 W WYDZIALE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – 16/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:16/2019
  • Wydział:Wydział Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 73, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów2
  • Data ogłoszenia2019-04-25
  • Termin składania dokumentów2019-05-06
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 16/2019”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia,
   b) doświadczenie zawodowe związane z obsługą projektów współfinansowanych z funduszy unijnych,
   c) wiedza z zakresu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza z zakresu zamówień publicznych, podstaw rachunkowości oraz z zakresu prawa pracy,
   c) biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   d) umiejętność pracy w zespole, sumienność, skrupulatność, zorientowanie na cel, terminowość
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) weryfikacja formalna, merytoryczna i rachunkowa wniosków o płatność w zakresie EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
   b) wsparcie merytoryczne beneficjentów w zakresie prawidłowej realizacji projektów i wykonywania przez beneficjentów obowiązków w zakresie postępu rzeczowo-finansowego,
   c) obsługa systemów informatycznych w zakresie EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
   d) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem aneksów i decyzji dotyczących rozwiazywania umów o dofinansowanie projektów oraz sporządzanie kart projektów
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Justyna Janicka, zamieszkała w Toruniu,
   - Magdalena Matuszczak, zamieszkała w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrane kandydatki spełniły wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazały się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw rozliczania projektów w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w Wydziale Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian