MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW II W WYDZIALE WDRAŻANIA PROJEKTÓW W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 60/2018

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:60/2018
  • Wydział:WYDZIAŁ WDRAŻANIA PROJEKTÓW W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Plac Teatralny 2 w Toruniu, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW II W WYDZIALE WDRAŻANIA PROJEKTÓW W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów2
  • Data ogłoszenia2018-09-12
  • Termin składania dokumentów2018-09-24
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 60/2018”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia,
   b) co najmniej półroczne doświadczenie w pracy związanej z rozliczaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
   c) co najmniej półroczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) dobra znajomość pakietu MS Office,
   c) wysoka kultura osobista, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole, analityczne podejście do problemów, komunikatywność, samodzielność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) sporządzanie projektów umów i aneksów do umów zawieranych pomiędzy Instytucją Zarządzającą a beneficjentem,
   b) przyjmowanie i rejestracja wniosków beneficjentów o płatność,
   c) dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków beneficjentów o płatność,
   d) sporządzanie dyspozycji wypłaty środków na rzecz beneficjentów,
   e) nadzór nad ustanawianiem poprawnego zabezpieczenia przez beneficjentów umów o dofinansowanie projektów,
   f) nadzór nad wykonywaniem przez beneficjenta obowiązków w zakresie sprawozdawczości,
   g) sporządzanie i przekazywanie informacji o wykrytych nieprawidłowościach,
   h) odzyskiwanie środków przed wszczęciem postępowania administracyjnego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,
   i) udział w opiniowaniu projektów dokumentów stanowiących system wdrażania RPO 2014-2020.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- p. Monika Barwik, zamieszkała w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw wdrażania projektów w Biurze Wdrażania Projektów II w Wydziale Wdrażania Projektów w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian