MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW ZWIĄZANYCH Z WYDAWANIEM ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW ORAZ NAKŁADANIE KAR W TYM ZAKRESIE W BIURZE OCHRONY PRZYRODY W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA – 77/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:77/2019
  • Wydział:Departament Środowiska
  • Miejsce pracyPraca w Toruniu, ul. Targowa 13/15 oraz w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9; w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 730 - 1530, wtorek – 730-1700, piątek – 730-1400.w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7:30 - 15:30, wtorek – 7:30-17:00, piątek – 7:30-14:00
  • StanowiskoDO SPRAW ZWIĄZANYCH Z WYDAWANIEM ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW ORAZ NAKŁADANIE KAR W TYM ZAKRESIE W BIURZE OCHRONY PRZYRODY
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów2
  • Data ogłoszenia2019-11-22
  • Termin składania dokumentów2019-12-02
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 77/2019 ”
  • Miejsce składania dokumentóww Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunkach: prawo, administracja lub ochrona środowiska,
   b) doświadczenie zawodowe w urzędzie administracji publicznej,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza z zakresu ochrony przyrody,
   c) dobra znajomość i rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów oraz organizmów objętych ochroną gatunkową,
   d) prawo jazdy kat. B,
   e) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   f) analityczne podejście do problemów, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, sumienność, skrupulatność, zorientowanie na cel.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, znajdujących się na terenie nieruchomości będącej własnością gminy/miasta na prawach powiatu, tj. Torunia, Bydgoszczy,
   b) prowadzenie oględzin w zakresie występowania gatunków chronionych oraz śladów ich bytności w obrębie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia,
   c) nakładanie kar administracyjnych za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia,
   d) dokonywanie oględzin w terenie
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Daria Albińska, zamieszkała w Bydgoszczy,
   - Rafał Kiełkowski, zamieszkały w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrani kandydaci spełnili wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazali się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz nakładanie kar w tym zakresie w Biurze Ochrony Przyrody w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian