MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) W GŁÓWNYM PUNKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZY EUROPEJSKICH W BYDGOSZCZY W DEPARTAMENCIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 46/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:46/2019
  • Wydział:Departament Funduszy Europejskich
  • Miejsce pracyPraca w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, w godzinach: poniedziałek, wtorek – 9.30-17.30, środa, czwartek, piątek – 7.30-15.30
  • StanowiskoWOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) W GŁÓWNYM PUNKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZY EUROPEJSKICH W BYDGOSZCZY
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów2
  • Data ogłoszenia2019-07-15
  • Termin składania dokumentów2019-07-25
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 46/2019”
  • Miejsce składania dokumentóww Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia,
   b) co najmniej roczny staż pracy zawodowej na stanowisku związanym z realizacją projektów finansowanych z funduszy europejskich lub/i udzielaniem informacji o funduszach europejskich,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza z zakresu zagadnień związanych z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego i Europejskim Funduszem Społecznym,
   c) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   d) odpowiedzialność, zdolność planowania i samodzielnej pracy, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, otwartość na nowe zadania, własna inicjatywa w pracy, gotowość uczenia się i aktualizacji wiedzy, komunikatywność, analityczne podejście do problemów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) informowanie o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu operacyjnego funduszy europejskich,
   b) informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z funduszy europejskich,
   c) przeprowadzanie konsultacji na etapie aplikowania o wsparcie funduszy europejskich,
   d) przeprowadzanie konsultacji na etapie realizacji projektów,
   e) prowadzenie spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów,
   f) organizacja działań promocyjnych funduszy unijnych i obsługa Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Monika Lisewska, zamieszkała w Chełmży,
   - Krzysztof Skalski, zamieszkały w Bydgoszczy.
  • Uzasadnienie wyboruWybrani kandydaci spełnili wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazali się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Bydgoszczy w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian